ยลโฉมรถเมล์สายแรก “ขอนแก่นซิตี้ บัส” ฟูลออฟชั่นมาเต็มทั้งคัน

ยลโฉมรถเมล์สายแรก “ขอนแก่นซิตี้ บัส” ฟูลออฟชั่นมาเต็มทั้งคัน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร หมวด 1 สายที่ 24 วิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 กับท่าอากาศยานขอนแก่น ตามแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบเชื่อมต่อทางรถ ทางรางและทางอากาศ
“ซิตี้ บัส วิ่งจากสถานีขนส่งแห่งที่ 3-สนามบินขอนแก่น นับเป็นเส้นทางการเดินรถเส้นทางแรกของประเทศไทยที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในระบบรถ ระบบราง และทางอากาศในระดับภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน”
สำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบเชื่อมโยงว่า จ.ขอนแก่น เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ เชื่อมต่อระบบขนส่งครอบคลุมทั้งสถานีรถไฟ สนามบิน และสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยรถโดยสารที่ทันสมัย หรือซิตี้ บัส สายที่ 24 นั้น จะวิ่งให้ตั้งแต่เวลา 07.00-21.30 น. อัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย รถโดยสารปรับอากาศที่ให้บริการนี้ จะชำระค่าบริการด้วยสมาร์ทการ์ด และการหยอดเหรียญอัตโนมัติ ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต มีลิฟต์สำหรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ มีการติดตั้งระบบติดตามรถ การตรวจสอบการเดินรถที่ใช้ระบบแอพพลิเคชัน รวมทั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งรถดังกล่าวมีจุดจอดรถตามรายทาง ณ จุดสำคัญๆ
การเปิดให้บริการซิตี้บัส จ.ขอนแก่น ถือเป็นต้นแบบที่ทุกจังหวัดสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเมืองได้ ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน แม้แต่ กทม. ยังไม่มีโครงการความร่วมมือในลักษณะนี้ สำหรับสนามบินขอนแก่น ในปีที่ผ่านมามีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 1.5 ล้านคน และในปีนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ
อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ขณะนี้ทุกโครงการมีความคืบหน้าอย่างมาก และเป็นไปตามแผนโรดแมปที่วางไว้ โดยเฉพาะระบบการพัฒนาขนส่งมวลชน เพื่อให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดหลักในการเชื่อมโยงในระหว่างภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียนได้โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ ที่ขณะนี้มีความคืบหน้าการพัฒนาเป็นไปตามกรอบเวลาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนด และในส่วนของการขยายรางคู่ต่อจากขอนแก่นไปถึงหนองคายนั้นน่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ภายในปีนี้