ข้อแนะนำ สำหรับมือใหม่หัดกู้

ข้อแนะนำ สำหรับมือใหม่หัดกู้

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
มือใหม่หัดกู้หลายคนคงจะรู้สึกกังวลกับการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เนื่องจากไม่รู้ขั้นตอนในการดำเนินการ บวกกับความกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่าน ซึ่งจริงๆ แล้วการกู้เงินนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพืยงแค่ต้องศึกษาขั้นตอนและทราบเอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นเพื่อกู้เงินจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมเมื่อจะกู้เงินธนาคาร
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
5. สลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
6. Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน
7. สำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี)
8. หน้าสมุดธนาคาร (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
9. ใบรับรองเงินเดือน
เตรียมเอกสารแล้วไปไหนต่อ?
จริงๆ แล้วก็ต้องบอกว่าขั้นตอนต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกู้เงิน (ประเภทการกู้) ซึ่งโดยปกติแล้วแล้วจุดประสงค์ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่คนนิยมกู้จะมีอยู่ไม่กี่อย่าง เช่น กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน-คอนโดฯ, กู้เงินเพื่อสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน รีโนเวทบ้าน, กู้เงินเพื่อซื้อรถ, กู้เงินเพื่อธุรกิจ เป็นต้น
โดยแต่ละประเภทก็จะใช้เอกสารในขั้นตอนเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไป แต่อาจจะแตกต่างด้วยรายละเอียดอื่นๆ เช่น ในเรื่องของดอกเบี้ย ความยากง่าย รวมถึงเอกสารเพิ่มเติม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราเลือก ดังนั้นจึงต้องแยกรายละเอียดตามประเภทการกู้เงิน ดังนี้
ประเภทการกู้เงิน
1) กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ขั้นตอนแรกๆ ของการซื้อบ้านและคอนโดฯ คือ เลือกบ้านที่ตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึง ทำเล ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือแม้กระทั่งชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการ ฯลฯ แล้วลองคำนวณวงเงินกู้ที่เหมาะกับความสามารถเสียก่อน รวมถึงเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับ ค่าเงินดาวน์ รายจ่ายที่มากับการโอน ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากนั้นจึงวางเงินจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางโครงการ
หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนขอกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งวิธีการเลือกธนาคารนั้นหลักๆ ให้พิจารณาจาก
– ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด
– ธนาคารที่ใช้ประจำ เพื่อเพิ่มโอกาสได้วงเงินกู้ที่สูง
– ธนาคารที่ใกล้กับทรัพย์ที่จะซื้อ การดำเนินงานจะรวดเร็ว เพราะธนาคารจะรู้จักกับอสังหาฯ ที่เราต้องการดี
เมื่อเลือกธนาคารได้แล้ว ก็นำเอกสารข้างต้นไปยื่นกู้เงินกับฝ่ายสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารนั้น เพื่อแสดงความจำนงค์ขอกู้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปสำรวจและประเมินราคาบ้านที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกัน และแจ้งผลการอนุมัติขอกู้เงินให้ทราบ ถ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามในสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง นัดวันทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่ดิน เมื่อแล้วเสร็จทุกขั้นตอนธนาคารก็จะให้เงินแบบแคชเชียร์เช็คเพื่อให้เราจ่ายเงินคงเหลือให้โครงการ และต่อไปเราก็จะมีหน้าที่จ่ายผ่อนให้แก่ธนาคารในทุกเดือน
2) กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
สำหรับการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านก็จะมีรายละเอียดที่ต่างไปจากการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน เพราะการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน เพียงมีเอกสารทางการเงินที่สามารถยื่นให้กับธนาคารประเมินในการกู้สินเชื่อก็สามารถกู้ซื้อได้ ในขณะที่การกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านจะต้องพิจารณามากกว่านั้นและมีเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประเมินมูลค่าการก่อสร้างบ้าน เช่น แบบบ้าน สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตการก่อสร้าง เป็นต้น
3) กู้เงินเพื่อซ่อมแซม รีโนเวท ต่อเติม
จริงๆ แล้วการกู้เงินเพื่อซ่อมแซม รีโนเวท ต่อเติมบ้านก็ไม่ได้มีรายละเอียดแตกต่างจากการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านใหม่มากนัก เนื่องจากก็ทำอยู่บนที่ดินเดิมเช่นเดียวกัน สิ่งที่ต่าง คือ ในเรื่องของวงเงินกู้ที่ธนาคารจะปล่อยให้เรา แน่นอนว่าได้น้อยกว่า โดยจะอยู่ที่ 85% ของราคาประเมิน (อ้างอิงจาก ธ.อ.ส)
4) กู้เงินเพื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยมีสินเชื่อหลากหลายให้บริการ อาทิ สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป, สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และ สินเชื่อที่รองรับผู้ที่อยากกู้เงินเพื่อสร้างหอพัก อพาร์ทเมนต์ แมนชั่น หรือโรงแรมไว้บริการ โดยจัดอยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อต่างๆ ตามแต่ละธนาคาร เป็นต้น
5) กู้เงินเพื่อซื้อรถ
สำหรับผู้ที่อยากซื้อรถป้ายแดงแต่ไม่สามารถจ่ายเงินสดทั้งก้อนได้ในทันที การกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อรถก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยคุณได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมกู้เงินจากไฟแนนซ์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ใช้เอกสารน้อยกว่าการกู้เงินจากธนาคาร
แต่อย่างไรก็ตามการกู้เงินเพื่อซื้อรถจากธนาคารนั้นก็มีข้อดี คือ ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถทันที ในขณะที่การซื้อผ่านไฟแนนซ์เราเป็นแค่ผู้ถือครองเท่านั้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอาจเสียเพิ่มมากกว่าเดิม ในส่วนเอกสารที่ใช้ในการประกอบยื่นกู้เงินจากธนาคารก็จะมีเอกสารจำพวก บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชี สเตทเม้นท์การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน , สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน อย่างที่ว่ากันไว้ข้างต้น
หลังจากเอกสารพร้อมแล้ว ก็ติดต่อทำเรื่องกับธนาคารที่ต้องการจะกู้ เซ็นเอกสาร และรออนุมัติจากธนาคารไม่เกิน 5 วัน เมื่ออนุมัติแล้วก็กู้เงินได้เลย แต่จะบอกว่าการกู้เงินเพื่อซื้อรถใหม่นั้นจะไม่ได้เงินกู้เต็มราคา และต้องวางเงินดาวน์ 15-25% ของราคารถ
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจุดประสงค์ในการกู้เงินจะคืออะไร สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราควรทำเพื่อให้สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ผ่านฉลุย ก็คือ การสร้างประวัติทางการเงินที่สวยงาม เพราะเมื่อประวัติทางการเงินของคุณดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือ ฟรีแลนซ์ ก็ย่อมไม่ใช่ปัญหา ใดๆ โดยเฉพาะกับการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านและคอนโดฯ หรือกู้เงินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของมนุษย์