นั่งรถไฟฟรี!ขยายเวลาต่ออีก 6 เดือน เริ่ม 1 พ.ค – 31ต.ค 60

นั่งรถไฟฟรี!ขยายเวลาต่ออีก 6 เดือน เริ่ม 1 พ.ค – 31ต.ค 60

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #บ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
#สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการรถไฟฯ มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการรถไฟฟรี ต่อไปอีก 6 เดือน ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยเริ่มขยายระยะเวลาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560
เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถที่ให้บริการรถไฟฟรี จำนวน 160 ขบวนต่อวัน แบ่งออกเป็น
1. ขบวนรถให้บริการเชิงสังคม จำนวน 152 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถธรรมดา, ชานเมือง, ท้องถิ่น ทุกสายทุกขบวน (รหัส ขบวนรถ 2xx, 3xx และ 4xx) และขบวนรถชานเมืองสายมหาชัย และสายแม่กลอง
2. ขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ (ขบวนรถเร็ว) จำนวน 8 ขบวน (ฟรีเฉพาะชั้น 3) ซึ่งมีการระบุที่นั่งให้กับผู้โดยสาร ในกรณีที่ตั๋วโดยสารเต็ม ผู้โดยสารจะรับได้ตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) โดยตั๋วจะไม่ระบุที่นั่ง โดยมีขบวนรถดังนี้
– ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ-สุไหงโกลก-กรุงเทพ

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางกับขบวนรถไฟฟรี มีเงื่อนไขการขอรับบริการ ดังนี้
1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ ในการขอรับตั๋วฟรีต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ณ
วันเดินทาง (บัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 คน)
2. ผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องชำระเงินตามระเบียบ
3. สามารถรับตั๋วได้เฉพาะวันเดินทาง ตั้งแต่ 05.30 น. เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
นอกจากนี้ คาดว่าในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคมนี้ จะมีการเสนอเรื่องต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาด้วย โดยมาตรการนี้มีการต่ออายุมาแล้ว 21 ครั้ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันใช้งบประมาณรวมกันกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นรถเมล์ฟรี 2.39 หมื่นล้านบาท รถไฟฟรี 7.3 พันล้านบาท