ผลสำรวจอสังหาฯ 3 จังหวัดภาคตะวันออกตลาดทาวน์เฮ้าส์ปังสุด

ผลสำรวจอสังหาฯ 3 จังหวัดภาคตะวันออกตลาดทาวน์เฮ้าส์ปังสุด

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #บ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
#สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน
จากรายงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ล่าสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 ในจังหวัดสำคัญของภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จังหวัดชลบุรี
มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 174,984 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 73,533 หน่วย อาคารชุดประมาณ 101,451 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 480 หน่วย
ประเภทบ้านจัดสรร
มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 577 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันประมาณ 73,533 หน่วย จำนวนหน่วยมากเป็นที่สองรองจากกรุงเทพฯ (เทียบกับกรุงเทพฯ มี 445 โครงการ หน่วยในผังโครงการรวมประมาณ 77,180 หน่วย) มีมูลค่าโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 207,752 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 22,769 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 65,291 ล้านบาท หากแบ่งตามพื้นที่ พบว่าร้อยละ 40ของหน่วยบ้านจัดสรรอยู่ในอำเภอศรีราชา ร้อยละ 20 อยู่ในอำเภอบางละมุง อีกร้อยละ 20 อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี ร้อยละ 8 อยู่ในอำเภอพานทอง ร้อยละ 6 อยู่ในอำเภอบ้านบึง ร้อยละ 5 อยู่ในอำเภอสัตหีบ และอยู่ในอำเภอพนัสนิคมเล็กน้อย และถ้าแบ่งตามประเภท ร้อยละ 47 ของหน่วยบ้านจัดสรรเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 28 เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 18 เป็นบ้านแฝด และร้อยละ 7 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ทั้งนี้ มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงร้อยละ 52 ของหน่วยบ้านเดี่ยวทั้งหมด
ทั้งนี้ ในอำเภอศรีราชา เมืองชลบุรี พานทอง และพนัสนิคมมีสัดส่วนทาวน์เฮ้าส์สูงกว่าบ้านเดี่ยวมาก แต่ในอำเภอบางละมุง สัตหีบ และอำเภอบ้านบึง มีบ้านเดี่ยวมากกว่าทาวน์เฮ้าส์ ในปีที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรี มีความเติบโตของตลาดทาวน์เฮ้าส์มาก จำนวนหน่วยในผังโครงการเริ่มมีมากกว่าจำนวนหน่วยบ้านเดี่ยว
สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 64 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณร้อยละ 31 และเป็นหน่วยยังไม่เริ่มก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นบ้านว่าง ประมาณ 3,400 หน่วย
ประเภทอาคารชุด
มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 300 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันมากถึง 101,451 หน่วย จำนวนหน่วยมากเป็นที่สองรองจากกรุงเทพฯ (เทียบกับกรุงเทพฯ มี 291 โครงการ หน่วยในผังโครงการรวมประมาณ 143,800 หน่วย) มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 301,992 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 16,367 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 49,552 ล้านบาท และถ้าแบ่งตามพื้นที่ พบว่าจากหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอบางละมุงมากถึงร้อยละ 63 อีกร้อยละ 17 อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี อยู่ในอำเภอศรีราชามีร้อยละ 13 และในอำเภอสัตหีบร้อยละ 7 จากโครงการอาคารชุดทั้งหมด 300 โครงการ ประกอบด้วยอาคารรวม 576 อาคาร โดยมีโครงการที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น 223 โครงการ รวม 480 อาคาร ส่วนโครงการที่สูงมากตั้งแต่ 30 ชั้นขึ้นไปมี 41 โครงการ รวม 49 อาคาร สำหรับหน่วยห้องชุดที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตรมีร้อยละ 45 ของหน่วยทั้งหมดในผังโครงการเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 43 เล็กน้อย จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนมากถึงร้อยละ 68 เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอร้อยละ 22 เป็นแบบสองห้องนอนร้อยละ 9 และที่เหลือเป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป
สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยห้องชุดในผังโครงการทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 53 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณร้อยละ 34 และเป็นหน่วยยังไม่เริ่มก่อสร้างประมาณร้อยละ 13 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นห้องว่าง ประมาณ 4,942 หน่วย
ประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า
นับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหน่วยในผังโครงการเกินกว่าครึ่งอยู่ในระดับราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป โครงการที่มีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย มีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ รวมประมาณ 467 หน่วย มีหน่วยเหลือขายประมาณ 90 หน่วย อยู่ในอำเภอบางละมุง 10 โครงการ และในอำเภอสัตหีบ 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 77 เป็นประเภทบ้านเดี่ยว และที่เหลือเป็นทาวน์เฮ้าส์

จังหวัดระยอง
มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 27,026 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 21,839 หน่วยและอาคารชุดประมาณ 5,187 หน่วย
ประเภทบ้านจัดสรร
มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 197 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันประมาณ 21,839 หน่วย มีมูลค่าโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 57,956 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 8,533หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 23,990 ล้านบาท ซึ่งหน่วยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมดแบ่งตามพื้นที่ พบว่าร้อยละ 39 อยู่ในอำเภอปลวกแดง ร้อยละ 35 อยู่ในอำเภอเมืองระยอง ร้อยละ 13 อยู่ในอำเภอบ้านฉาง ร้อยละ 8 อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา ที่เหลืออยู่ในอำเภอบ้านค่ายและอำเภอแกลง และถ้าแบ่งตามประเภท พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 51 ของหน่วยบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 31 เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 11 เป็นบ้านแฝด และร้อยละ 7 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย ทั้งนี้ มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงร้อยละ 65 ของหน่วยบ้านเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทาวน์เฮ้าส์สองชั้นมากถึงร้อยละ 56 ของทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมด
สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 64 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณร้อยละ 19 และเป็นหน่วยยังไม่เริ่มก่อสร้างประมาณร้อยละ 17 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นบ้านว่าง ประมาณ 1,810 หน่วย
ประเภทอาคารชุด
มีห้องชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขายทั้งสิ้น 33 โครงการ รวมประมาณ 5,187 หน่วย มีมูลค่าโครงการการรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,367 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,257 หน่วย มูลค่าเหลือขายรวมกันประมาณ 2,339 ล้านบาท จากหน่วยห้องชุดทั้งหมด 5,187 หน่วย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78 อยู่ในอำเภอเมืองระยอง ร้อยละ 16 อยู่ในอำเภอปลวกแดง และอีกร้อยละ 5 อยู่ในอำเภอแกลง จากโครงการอาคารชุดทั้งหมด 33 โครงการ ประกอบด้วยอาคารรวม 54 อาคาร โดยเกือบทั้งหมดเป็นโครงการที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น มี 31 โครงการ รวม 52 อาคาร หน่วยห้องชุดที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตรมีร้อยละ 49 ของหน่วยทั้งหมดในผังโครงการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 ในปีก่อนหน้า
สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยห้องชุดในผังโครงการทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 69 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมากถึงประมาณร้อยละ 30 และเป็นหน่วยยังไม่เริ่มก่อสร้างประมาณร้อยละ 1 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นห้องว่าง ประมาณ 617 หน่วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังของโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 11,765 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 10,457 หน่วย อาคารชุดประมาณ 1,308 หน่วย
ประเภทบ้านจัดสรร
มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 45 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันประมาณ 10,457 หน่วย มีมูลค่าโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 31,045 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,453 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 9,358 ล้านบาท หน่วยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมดแบ่งตามพื้นที่ พบว่าร้อยละ 58 อยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร้อยละ 23 อยู่ในอำเภอบางปะกง ร้อยละ 11 อยู่ในอำเภอบ้านโพธิ์ และร้อยละ 9 อยู่ในอำเภอแปลงยาว แบ่งตามประเภท พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 42 ของหน่วยบ้านจัดสรรเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 36 เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 20 เป็นบ้านแฝด และร้อยละ 2 เป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย มีบ้านเดี่ยวสองชั้นมากถึงร้อยละ 67 ของหน่วยบ้านเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทาวน์เฮ้าส์สองชั้นมากถึงร้อยละ 84 ของทาวน์เฮ้าส์ทั้งหมด
สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 57 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณร้อยละ 26 และเป็นหน่วยยังไม่เริ่มก่อสร้างประมาณร้อยละ 17 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นบ้านว่าง ประมาณ 461 หน่วย
ประเภทอาคารชุด
มีห้องชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขายทั้งสิ้น 4 โครงการ รวมประมาณ 1,308 หน่วยอยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราทั้งสิ้น และมีเหลือขายประมาณ 412 หน่วย