คลัง จับมือพม.สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่าน APP คนไทยมีบ้าน:Home for All

คลัง จับมือพม.สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่าน APP คนไทยมีบ้าน:Home for All

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #บ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
#สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน:Home for All” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลัง โดยธอส. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย ธอส.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมวางแผนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง โดย ธอส.จะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแอพพลิเคชั่น และจัดทำแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษมอบให้ผู้ที่ร่วมตอบแบบสำรวจต่อไป
อย่างไรก็ดี ช่วงบ่ายวันนี้ ธอส.จะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมกับจะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดและกรอกแบบสำรวจในแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และ Play Store (ระบบปฏิบัติการ Android) หรือเลือกกรอกแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th และ www.reic.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป