การเคหะฯ เอาใจคนจน อัดโปรฯ ‘เช่าก่อนซื้อ’

การเคหะฯ เอาใจคนจน อัดโปรฯ ‘เช่าก่อนซื้อ’

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #บ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
#สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน
การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัย (กคช.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมไทย ให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายให้พัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประมาณ 2 ล้านหน่วย
กคช. กำลังทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6,129 หน่วย วงเงิน 4,320 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 13 โครงการ 5,039 หน่วย ใช้เงินลงทุน 2,819 ล้านบาท และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ 8 โครงการ 1,090 หน่วย ใช้เงินลงทุน 1,502 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 19 จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในปีนี้ 2,169 หน่วย นอกจากนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีทางเลือกในการเช่าซื้อที่อยู่อาศัย
– แบบที่ 1 เรียกว่า Rent to Buy “เช่าก่อน ซื้อเมื่อพร้อม” เริ่มต้นผ่อนเดือนละประมาณ 2,400 บาท โดยค่าเช่าที่ชำระไปแล้วบางส่วน สามารถนำมาหักเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้นที่จะขอสินเชื่อได้
– แบบที่ 2 คือ “เช่าซื้อกับ กคช. โดยตรง จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก ๆ เพียง 1.49 % ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก
ปี 2559 จนถึงต้นปี 2560 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของการเคหะแห่งชาติ ที่สามารถดันยอดขายโครงการบ้านเคหะประชารัฐที่เปิดให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของที่พักในรูปแบบอาคารชุด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ขึ้นไปได้ถึง 9,045 หน่วย แบ่งเป็น
– โครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวนยอดขาย 6,342 หน่วย
– โครงการเคหะชุมชน จำนวนยอดขาย 189 หน่วย
– โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 จำนวนยอดขาย 1,321 หน่วย
– โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558 จำนวนยอดขาย 1,193 หน่วย
แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยที่มีต่อการเคหะแห่งชาติ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ดี ใกล้เมือง การคมนาคมสะดวก ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การสร้างบ้านที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และดีไซน์ที่สวยงามทันสมัย ในราคาที่คุ้มค่า
จากผลสำรวจในช่วงที่ผ่านมาของ กคช. พบว่า ผู้สนใจซื้อบ้านให้การตอบรับการขายที่พักอาศัยผ่านทางสื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ของ กคช. เป็นจำนวนมาก และทำให้มียอดขายมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นทั้งทำเล แบบห้อง ราคา และสถานะบ้านพร้อมอยู่ ได้ที่ www.nha.co.th ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.nha.co.th คลิกเมนู: บริการ แล้วคลิกที่ไอคอน: บ้านพร้อมขาย
2. สามารถค้นหาโครงการบ้านว่างพร้อมขายและอาคารเช่าแต่ละจังหวัดได้
3. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทั้งทำเล แบบห้อง ราคา และสถานะบ้านพร้อมอยู่
และในอนาคตยังจัดให้มีการทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใหม่ในระบบ “Smart Device” เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นยำถูกต้องทันสถานการณ์ ลดขั้นตอนการติดต่อ เลี่ยงปัญหาการเดินทาง ใช้งานง่ายสะดวกสบายเพียงจองบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมชำระเงินจองได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบ และคาดว่าจะเปิดให้บริการดาวน์โหลดและใช้งานได้หลังจากผ่านการอนุมัติในเร็ว ๆ นี้