สินค้าราคาถูก นำร่องผุด “ตลาดเคหะประชารัฐ” เริ่ม 4 เขต ก.ยนี้

สินค้าราคาถูก นำร่องผุด “ตลาดเคหะประชารัฐ” เริ่ม 4 เขต ก.ยนี้

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #บ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
#สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน
ตลาดเคหะประชารัฐ เป็นแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยทางกระทรวงพาณิชย์ จับมือการเคหะแห่งชาติ ขนสินค้าจากโครงการธงฟ้าประชารัฐ กว่า 48 รายการ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 15-20% เปิดตลาดนำร่องในกรุงเทพฯ 4 แห่ง ภายในก.ย.นี้ และมีแผนขยายให้ครบ 680 แห่งทั่วประเทศด้วย
หลังจากที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ ได้หารือกับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีข้อสรุปในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาตลาดชุมชนเคหะที่มีอยู่เดิม ให้เป็น “ตลาดเคหะประชารัฐ” โดยยกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับชุมชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนเคหะ ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดตลาดเคหะประชารัฐภายในเดือนก.ย.นี้
ส่วนแนวทางการดำเนินการ กระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือและพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน ผลักดันให้เป็นตลาดที่ซื้อขายสินค้าของชุมชน ทั้งสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และสินค้าทั่วไป และที่สำคัญ จะประสานนำสินค้าจากผู้ผลิตในโครงการธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่ 18 สินค้า 48 รายการ ราคาถูกกว่าท้องตลาด 15-20% ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
โดยแต่ละตลาดจะดูว่าชุมชนต้องการอะไร ก็พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน เพราะแต่ละชุมชนมีความต้องการไม่เหมือนกัน บางชุมชนอาจจะเป็นตลาดที่ขายของทั่วไป บางชุมชนอาจเป็นตลาดสด อยากได้อาหารสด วัตถุดิบทำอาหาร แต่ที่สำคัญจะผลักดันให้เป็นตลาดที่ช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยคนในชุมชนสามารถทำของมาขาย ทำอาหารมาขาย และจะเปิดให้คนภายนอกชุมชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งจะประสานเอาสินค้าจากที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาขายในตลาดเคหะประชารัฐด้วย เช่น สินค้าเกษตร สินค้าปลอดสารพิษ เป็นต้น
ด้าน นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีชุมชนเคหะอยู่ทั่วประเทศประมาณ 680 แห่ง ซึ่งจะผลักดันให้มีตลาดชุมชนครบทุกแห่ง โดยเบื้องต้นจะพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐในชุมชนเคหะพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีมากกว่า 300 แห่งก่อน และจะนำร่องใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตห้วยขวาง คลองจั่น ดินแดง และบ่อนไก่ จากนั้นจะทยอยดำเนินการให้ครบทุกชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา เป็นต้น