ไทยเที่ยวไทย ลดหย่อนภาษีปี 60 สูงสุด 5 หมื่นบาท

ไทยเที่ยวไทย ลดหย่อนภาษีปี 60 สูงสุด 5 หมื่นบาท

#สินเชื่อธอสเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunAssets
เมื่อเร็ว ๆ นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับฟังความคิดเห็นในการเตรียมจัดทำโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายตัวไปยังเมืองรองด้านการท่องเที่ยว โดยเตรียมใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหาร ของที่ระลึก มาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 50,000 บาท
ใช้มาตรการภาษี ดึงคนไทยเที่ยวไทย
ทาง ททท. เตรียมจัดทำโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น” กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 โดยได้วางแนวทางดำเนินงานโดยจะใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งภาคเอกชนเห็นด้วยในหลักการในการให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวประกอบด้วย ที่พัก อาหาร ของที่ระลึกร้านค้าชุมชน ค่าบริการบริษัทนำเที่ยว มาหักลดหย่อนภาษี โดยจะมีการกำหนดโซนการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลัก เมืองรอง ลดหย่อนเป็นลำดับขั้นบันได แบ่งเป็น
โซน 1 เมืองท่องเที่ยวหลัก 14 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพฯ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ระยอง เพชรบุรี อยุธยา ขอนแก่น สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี ภูเก็ต และนครปฐม ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท ซึ่งกลุ่มนี้มีฐานตลาดคนไทยสูงสุด
โซน 2 เมืองต้องห้ามพลาด จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วยลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด สมุทรสงคราม ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท
โซน 3 จังหวัดท่องเที่ยวรองอื่น ๆ จำนวน 51 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท
ทั้งนี้หลักการดังกล่าว อิงแนวคิดจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มีการกำหนดเขตที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติม และให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษต่อผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม เมื่อปรับใช้กับการท่องเที่ยว ประเมินว่าจะทำให้เกิดการจูงใจที่ดีในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่เมืองรอง และช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ ไม่กระจุกตัวเฉพาะจังหวัดหลักเหมือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวร่วมกับสายการบิน กรมการขนส่ง และนครชัยแอร์ ให้ความสำคัญพิเศษกับพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง ขอความร่วมมือให้การท่าอากาศยาน ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการนำอากาศยานลงจอด (Landing Fee) กับสายการบิน เพื่อเปิดเส้นทางบินเข้าเมืองท่องเที่ยวในโซน 2 และ 3 ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย มีมาตรการผ่อนผัน กฎระเบียบ ข้อกำหนด เพื่อนำรถข้ามแดนเพื่อเดินทางท่องเที่ยว ลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนโครงการ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐและเอกชนช่วยกันลงไปจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่โซน 2 และ 3 มากขึ้น รวมทั้งยังเตรียมแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ารายย่อย หรือร้านค้าชุมชนต่าง ๆ ยังไม่มีใบกำกับภาษีออกให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ทาง ททท. จะนำประเด็นทั้งหมดนี้ไปหารือในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงการคลังในลำดับถัดไป