2แบงก์รัฐจ่อออกสลากออมทรัพย์ ธอส. เล็งขายล็อตแรก5หมื่น

2แบงก์รัฐจ่อออกสลากออมทรัพย์ ธอส. เล็งขายล็อตแรก5หมื่น

#สินเชื่อธอสเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunAssets

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.พร้อมออกสลากออมทรัพย์งวดแรกต้นปี 2561 หรือภายหลังจากที่ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..) พ.ศ….ได้รับความ เห็นชอบจากสภานิตบัญญัติแห่ง ชาติ (สนช.) ซึ่งการแก้ไขร่างจะช่วยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจ เช่นการออกสลากฯ เป้าหมายคือการปรับโครงสร้างทางเงินฝากใหม่ เนื่องจากภาพรวมเงินฝากของธนาคารราว 40% เป็นเงินฝากระยะสั้น ที่มีอายุ 1 ปี ที่เหลือเป็นการออกพันธบัตรและเงินฝากประจำอื่นๆ ซึ่งยังไม่สอดรับกับทิศทางการปล่อยสินเชื่อบ้านที่มีระยะยาวผ่อนนานถึง 30 ปี

ดังนั้นการออกสลากฯ ที่เป็นเงินฝากระยะยาว 3-5 ปี ซึ่งจะทยอยออกในช่วงต้นปีถึงกลางปีหน้า จะช่วยทำให้โครงสร้างเงินฝากของธนาคารปรับตัวดีขึ้น สำหรับเป้าหมายการออกสลากฯ รอบแรกในต้นปี 2561 มีจำนวน 3-5 หมื่นล้านบาท ราคาขายหน่วย ละ 100 บาท หรือ 500 บาท อย่างไรก็ตาม หลังจากร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 6 เดือน ธอส.จะเตรียมออกสลากออมทรัพย์งวดแรกวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท

ด้านนายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการเปิดรับ ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท จำนวนรับฝาก 60 หมวดๆ ละ 10 ล้านหน่วย รวม 60 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 100 บาท เริ่มรับฝากตั้งแต่ 18 ก.ย.2560 นี้ โดยในชุดนี้คาดว่าผลตอบแทนจะสูงกว่าชุดก่อน สำหรับการออกสลากครั้งนี้เพื่อทดแทนสลากที่ครบกำหนดไถ่ถอนมีวงเงินรวม 4.5 หมื่นล้านบาท