ซื้อบ้านต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ซื้อบ้านต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย
“ซื้อบ้าน” ต้องเตรียมเงินให้มากกว่าราคาบ้าน โดยหากไม่นับ “เงินจอง” และ “เงินทำสัญญา” ที่มักรวมอยู่ในเงินดาวน์ที่ต้องจ่ายให้โครงการแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องชำระ ซึ่งส่วนใหญ่มักต้องจ่ายในขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการโอน ปกติชำระในอัตรา 2% ของราคาประเมินกรมที่ดิน จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ ปกติผู้ซื้อแบ่งจ่ายคนละครึ่งกับโครงการ
2. ค่าจดจำนอง ปกติชำระในอัตรา 1% ของมูลค่าจดจำนอง จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์เช่นกัน
3. ค่าส่วนกลางรายเดือน ส่วนใหญ่จัดเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี ถ้าเป็นบ้านจัดสรรคำนวณจากที่ดิน (ตารางวา) ส่วนคอนโดฯ คำนวณจากพื้นที่ห้องชุด(ตารางเมตร) อัตราที่จัดเก็บแล้วแต่โครงการกำหนด จะถูกหรือแพงหรือเป็นเท่าไหร่มักขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในโครงการ
4. เงินกองทุน เก็บตอนโอนกรรมสิทธิ์เช่นกัน ถ้าเป็นคอนโดฯ คำนวณจากพื้นที่ห้องชุด ประมาณ 300-500 บาทต่อตารางเมตรหรือมากกว่านั้น ส่วนใหญ่คิดว่าจัดเก็บครั้งเดียว แต่จริงๆถ้าเงินก้อนนี้หมดแล้วจะเรียกเก็บอีกก็ได้ เอาไว้ใช้จ่ายงานซ่อมแซมส่วนกลางชิ้นใหญ่ๆ ส่วนกรณีเป็นบ้านจัดสรรมักรวมอยู่ในราคาบ้านแล้ว
5. ค่าประกันอัคคีภัย กรณีที่ซื้อโดยกู้เงินจากธนาคารไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดฯ ก็จะถูกบังคับทำประกันอัคคีภัยด้วย แต่ถ้าซื้อเงินสดจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เจ้าของ ค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งคิดอัตราเริ่มต้น 0.1% และมักทำครั้งและ 3 ปี เพราะค่าเบี้ยจะถูกกว่าทำแบบปีต่อปี
6. ค่าประกันภัย (ส่วนกลาง) เป็นกรณีของอาคารชุด ซึ่งปกตินิติบุคคลจะเป็นคนทำแต่เจ้าของห้องร่วมกันจ่าย ซึ่งบางโครงการอาจจะกันเงินก้อนนี้ออกมาจากค่าส่วนกลางที่จัดเก็บรายเดือนก็ได้
จริงๆยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกพอสมควรที่ยังไม่นับรวมอยู่ในนี้ เช่น ค่าประเมินหลักทรัพย์ตอนกู้ ค่าตรวจรับบ้าน/ห้อง เป็นต้น