กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) พระราชพิธีฯ เผยแนวปฏิบัติถวายดอกไม้จันทน์

กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) พระราชพิธีฯ เผยแนวปฏิบัติถวายดอกไม้จันทน์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง 76 แห่ง ทั่วประเทศ และรอบกรุงเทพฯ ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว หลังจากนี้จะปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง รวมทั้งเตรียมเต็นท์บริการ ห้องน้ำ และจุดบริการอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ยังได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติในการถวายดอกไม้จันทน์ และการอำนวยความสะดวกประชาชนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
แนวทางปฏิบัติการถวายดอกไม้จันทน์
โดยจะเริ่มต้นให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ตามจุดต่าง ๆ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึงประมาณ 16.30 น. จะหยุดพักในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จที่พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบพิธี หลังจากนั้นจะเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์ได้อีกครั้งเวลา 18.00 น. จนถึงเวลา 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพระราชทานเพลิงพระศพจริง จะมีการหยุดช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของประชาชนที่ร่วมถวายตลอดทั้งวันไปเผาที่พระจิตกาธานที่จัดสร้างขึ้นที่เมรุมาศท้องสนามหลวง และเมรุมาศจำลองทั้ง 8 แห่ง (ยกเว้นหน้าพระลานพระราชวังดุสิต) รวมถึงเขตต่าง ๆ และวัดที่มีการสร้างจิตกาธานที่ได้เตรียมไว้ จากการประเมินคาดว่าแต่ละจุดสามารถเผาได้ประมาณ 3 แสนดอก สำหรับดอกไม้จันทน์พระราชทาน ขณะนี้มีทั้งสิ้น 61 ล้านดอก เชื่อว่าเพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ โดยขณะนี้ได้จัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถวายดอกไม้จันทน์ ควรแต่งกายด้วยความเรียบร้อย ใส่รองเท้าคัทชู หุ้มส้น ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ