ธอส.ตั้งเป้าปี61ปล่อยกู้1.8แสนล. หนุนคนจนมีบ้านดอกถูกเริ่ม2.75%

ธอส.ตั้งเป้าปี61ปล่อยกู้1.8แสนล. หนุนคนจนมีบ้านดอกถูกเริ่ม2.75%

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ธอส.ตั้งเป้าหมายปี61 ปล่อยกู้ 1.89 แสนล้าน ดันสารพัดโครงการหนุนคนไทยรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตัวเอง ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.75%
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า แผนงานปี 61 ธอส.ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 189,000 ล้านบาท โต 6% จากเป้าหมายสินเชื่อปี 60 ที่ตั้งไว้ 178,224 ล้านบาท โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนคนคนไทยให้มีบ้าน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้คนไทยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามนโยบายรัฐบาล ควบคู่กับการยกระดับการให้บริการสู่บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้โครงการสินเชื่อสำคัญปี 61 อาทิ โครงการบ้านสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มบุคลากรภาครัฐ ภายใต้กรอบวงเงิน 60,000 ล้านบาท อาทิ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ประกอบอาชีพประจำ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.75% ต่อปี นาน 4 ปีแรกนอกจากนี้มีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ บุคลากรภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ราชการ อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์-3.75% ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.00% ต่อปีนาน 4 ปีแรก เริ่มวันที่ 15 ม.ค.นี้ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล”โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ซึ่ง ครม.ได้ให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งในรูปแบบเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและสำหรับลูกค้ารายย่อย