ธอส. จับมือ ตชด. ยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน – ครู ตชด.

ธอส. จับมือ ตชด. ยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน – ครู ตชด.

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(วันที่ 14 มิถุนายน 2561) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ พล.ต.ท.ประพันท์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน(ตชด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการ “ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน และคุณครูในโรงเรียนที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ผ่าน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาค โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลในโรงเรียน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา(พัฒนาครู) โครงการสร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อ ร.ร.ตชด. โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง โครงการ ธอส.ส่งน้อง(ตชด.)เรียน และโครงการ Financial Literacy รวมมูลค่าโครงการกว่า 11 ล้านบาท พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 517 ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ