โครงการ ธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ปี 2561″ ณ จังหวัดน่าน

โครงการ ธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ปี 2561" ณ จังหวัดน่าน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 คุณดนัย แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 1 พร้อมด้วย คุณศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานเขตเชียงราย ฝ่ายสาขาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้าน ตาม “โครงการ ธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ปี 2561” ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 8 หลัง เป็นเงินจำนวน 350,000 บาท เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและที่อยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน จำนวน 8 ครอบครัว ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”