พิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง

พิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันที่ (14 ธันวาคม 2561) คุณนิกร อาชานกุล ที่ปรึกษาทั่วไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ใน “โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” และมีรองผู้บัญชาการ (พลตำรวจตรี รณกร ศุภสมุทร)ประธานรับมอบ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา ธนาคารจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียวจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ปรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาลจำนวนเงิน 144,553 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเด็กนักเรียน ตชด.วังศรีทอง จำนวน 10 หลัง รวมถึงมอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท จากเพื่อนพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังมีการร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้น้องๆนักเรียน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว