เขตนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ

เขตนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เขตนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ พายุ “ปาบึก” ในพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 14 หลัง โดยแยกเป็นสร้างบ้านใหม่ จำนวน 4 หลัง และซ่อมแซมบ้าน จำนวน 10 หลัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ รวมทั้งผู้สูงอายุ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารในการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสังคม