ธอส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ธอส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและชุดสักการะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารร่วมในพิธี จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ณ บริเวณโถงการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่