ธอส. เปิดแผงจำหน่ายสับปะรด หนุนรายได้สู่ชุมชนวังก์พง ตามแผนโครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน

ธอส. เปิดแผงจำหน่ายสับปะรด หนุนรายได้สู่ชุมชนวังก์พง ตามแผนโครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหารธนาคาร จำหน่ายสับปะรดสุดอร่อยจากชุมชนวังก์พง อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ยกขบวนกันมาวางจำหน่ายให้แก่พนักงานธนาคาร และบุคคลภายนอกที่สนใจ ด้วยกันถึง 2 สายพันธุ์ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยมีสายพันธุ์หอมสุวรรณ จากปกติราคา กิโลกรัมละ 60 บาท ลดเหลือ กิโลกรัมละ 40 บาท และสายพันธุ์ปัตตาเวีย จากปกติราคา กิโลกรัมละ 18 บาท ลดเหลือ กิโลกรัมละ 10 บาท นอกจากนี้ยังมี “สับปะรดเสียบไม้” ที่ปอกเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมทาน อีกทั้งยังมีของขึ้นชื่ออีกอย่างของชาวประจวบฯ คือ“ชีสเชคไส้สับปะรด” มาวางจำหน่ายอีกด้วย ส่วนรายได้จากการจำหน่ายสับปะรดทั้งหมดในวันนี้มียอดรวมเป็นจำนวนเงิน 34,567 บาท และจะส่งมอบคืนสู่ชุมชนวังก์พง เพื่อต่อยอดโครงการดีๆต่อไป ชุมชนวังก์พง นับเป็นอีก 1 ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างแปลงสาธิตการเรียนรู้การปลูกสับปะรดจากธนาคาร เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบตัวอย่างและขยายผลองค์ความรู้ ส่งผลให้เกษตรกรลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเองยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่