ธอส. เข้าร่วมงานนิทรรศการ “MORE THAN EYES CAN SEE”

ธอส. เข้าร่วมงานนิทรรศการ "MORE THAN EYES CAN SEE"

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคาร เข้าร่วมงานนิทรรศการ “MORE THAN EYES CAN SEE” ในฐานะที่ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการศึกษาคนตาบอดไทยของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานนิทรรศการครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าว และ คุณธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการทางสายตาในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการเห็นได้แสดงศักยภาพและโชว์ความสามารถในการถ่ายภาพให้กับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมส่งความรักและกำลังใจกับผู้พิการทางการมองเห็นทุกคน เพื่อส่งมอบความสุขรอยยิ้มและแสดงความสามารถในการถ่ายภาพให้เป็นที่ประจักษ์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างเวลา 10.30-15.30 น. สามารถเข้าชมฟรี