“หุ้นกู้” ตัวเลือกการลงทุนที่ยั่วใจ

"หุ้นกู้" ตัวเลือกการลงทุนที่ยั่วใจ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

หุ้นกู้ คือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยบริษัทเอกชน (ถ้าออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เรียกว่าพันธบัตร) เพื่อระดมทุนหรือกู้เงินจากนักลงทุนที่จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้ก็จะกลายเป็น “ลูกหนี้” ที่ต้องไถ่ถอนตราสารตามกำหนดเวลา พร้อมผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย
การออกหุ้นกู้เป็นแผนระดมทุนที่วางไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งการเสนอขาย หุ้นกู้ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการจัดอันดับโดยบริษัททริสเรทติ้งจำกัด บริษัทจัดอันดับเครดิตธุรกิจ องค์กร ตราสารหนี้ ฯลฯ เพื่อเป็นคู่มือประเมินความเสี่ยงให้กับนักลงทุน โดยเครดิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ว่าอยู่ในเกณฑ์สูงหรือต่ำ มีตั้งแต่ AAA (ความเสี่ยงต่ำสุด) ไปจนถึง D (อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้) บางระดับมีเครื่องหมาย (+) หมายถึงมีแนวโน้มปรับอันดับขึ้น และเครื่องหมาย (-) คือมีแนวโน้มปรับอันดับลง
สำหรับนักลงทุน หุ้นกู้ ก็เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดี เพราะมีดอกเบี้ยสม่ำเสมอ มีเวลาการไถ่ถอนที่ชัดเจนแน่นอน และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และให้ผลตอบแทนที่ดี ไม่ต้องใช้ต้นทุนมากเกินไป เมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปซื้อ ไปดูแล ไปแต่งห้อง หรือหาคนเช่า ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมากกว่า
อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงเสมอ ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

CR. DDproperty