การออมและการลงทุนควรสมดุลอย่างไร

การออมและการลงทุนควรสมดุลอย่างไร

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อคิดจะออมเงินหรือลงทุนแล้ว นั่นหมายความว่าคุณมีเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จในอนาคต แต่คุณรู้ไหมว่าจะทำ ‘อย่างไร’ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น รวมทั้งมีวิธี ‘แบบไหน’ บ้าง ที่เหมาะกับการสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมวันข้างหน้าสำหรับคุณในตอนนี้
เพราะทุกวิธีล้วนอาศัยเงิน เวลา และความเสี่ยง การเลือกออมเงินหรือลงทุนเพื่อให้ได้ผลงอกเงยตามต้องการนั้น จึงต้องมีการวางแผนที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของคุณ เพื่อให้เกิด ‘ความมั่นคง’ และเลี่ยง ‘ความเสี่ยง’ ที่จะเกิดตามมาให้ได้มากที่สุด

หากคุณเลือกการออมเงิน คุณจะ
สร้างความมั่นคงหลังวัยเกษียณ การออมเงินเก็บไว้ระยะยาวคือการสร้างรากฐานอนาคตให้ตัวเอง เป็นหลักประกันว่าคุณจะมีเงินมากพอสำหรับดูแลสุขภาพตัวเอง รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายลูกหลานเมื่อพ้นวัยทำงานและไม่ได้รับรายได้ประจำแล้ว
อุ่นใจ ยามเกิดกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องใช้เงินก้อนกะทันหัน การมีเงินสำรองออมไว้เท่าจำนวนรายจ่ายประจำของคุณสัก 6 เดือน จะช่วยให้คุณนำเงินเก็บที่มีอยู่มาใช้ได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก
ลงมือทำสิ่งที่วางแผนได้ หากคุณแพลนจะทำอะไรสักอย่าง อย่างการวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ หรือถอย Gadget เจ๋ง ๆ ตัวใหม่ ก็สามารถทำได้เลย เพียงแค่ออมเงินเก็บอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเก็บเงินให้ทันทำตามกำหนดที่วางแผนไว้
ต่อยอดให้งอกเงย การนำเงินออมไปลงทุนก็ช่วยสร้างเงินให้งอกเงยยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หุ้น เป็นต้น โดยสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้ว่าด้วยเหตุผลว่าทำไมคุณควรแบ่งเงินมาลงทุนด้วย

หากคุณเลือกการลงทุน คุณจะ…
ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ การลงเงินสักก้อนกับสิ่งของหรือสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง จะช่วยให้เราได้สิทธิ์ในการครอบครองสิ่งนั้นโดยตรง เช่น บ้าน รถยนต์ เพชร พลอย เครื่องประดับ เป็นต้น เราเรียกการลงทุนแบบนี้ว่า การลงทุนในสินทรัพย์เป็นเจ้าของโดยตรง (Tangible Investment) กล่าวคือ คุณต้องใช้เงินแลกเปลี่ยนสิ่งของเหล่านั้นมา เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นอีกต่อหนึ่ง
มีโอกาสได้รับผลตอบแทน แต่ถ้าคุณนำเงินมาลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หรือตราสาร นอกจากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้ว คุณยังมีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับผลตอบแทนจากการถือกรรมสิทธิ์ด้วย ซึ่งอาจจะมาในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของการลงทุนที่คุณเลือก การลงทุนในลักษณะนี้ถือเป็นการลงทุนในการถือกรรมสิทธิ์ (Intangible Investment)
สมดุลการออมและการลงทุน: เลือกอย่างไรให้เกิดความมั่นคงและลดความเสี่ยง
เมื่อคุณคิดออมเงินหรือลงทุนอะไรสักอย่าง คุณต้องรู้ว่าตัวเองมีจำนวนเงินเหลือเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ สูตรคำนวณอย่างง่ายที่ทำได้คือนำรายรับหักจากรายจ่าย ก็จะได้จำนวนเงินเหลือสำหรับนำมาออมหรือลงทุน แต่หากลองคำนวณดูแล้ว ปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเก็บอาจเริ่มจากการสำรวจว่ารายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น ก็ตัดออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรืออาจแยกสัดส่วนเงินเก็บไว้โดยเฉพาะ เพื่อสร้างวินัยในการเก็บเงิน
อนาคตเป็นเรื่องของวันข้างหน้า แต่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตั้งแต่วันนี้ แค่รู้จักเลือกและวางแผนสิ่งที่เหมาะสมกับต้นทุนที่ตัวเองครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเงิน เวลา และการจัดการ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างความมั่นคงระยะยาวและมูลค่าจากทุนที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเลี่ยงความเสี่ยงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
Cr.ธนาคารอาคารสงเคราะห์