ธอส. ส่งมอบบ้าน โครงการ “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย ประจำปี 2562” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ธอส. ส่งมอบบ้าน โครงการ "สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย ประจำปี 2562" ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คุณฐิตพล ภูสุศิลปธร ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้จัดการสาขา พนักงานในสังกัด จัดพิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใน โครงการ “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562” ของสำนักงานเขตสมุทรสาคร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 20 หลัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในงบประมาณ 820,000 บาท โดยมีร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติร่วมในพิธี และได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้ น.ส.เช่น อ่ำโต ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ใช้เงินงบประมาณในโครงการนี้ เป็นต้นทุนเริ่มต้น และมีการบริจาคจากประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ จนสร้างบ้านใหม่ได้ 1 หลัง โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562 นี้ ธนาคารฯ มีเป้าหมายใน “โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” รวม 500 หลัง แบ่งเป็นการสร้างใหม่ 50 หลัง หลังละไม่เกิน 300,000 บาท และปรับปรุงซ่อมแซม 450 หลัง หลังละไม่เกิน 38,000 บาท พร้อมค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค หลังละไม่เกิน 3,000 บาท ภายใต้กรอบงบประมาณรวม 33.6 ล้านบาท ใน 21 จังหวัด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Cr.ธนาคารอาคารสงเคราะห์