ธอส. ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้กับ ร.ร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ธอส. ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้กับ ร.ร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คุณนลิน สะอาดฤทธิ์ ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานสาขาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ในโครงการ “ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ประจำปี 2562 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท โดยมี พันตำรวจเอกพหล เกตุแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เป็นผู้รับมอบ หลังประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียน ตชด.จำนวน 10 หลัง ภายใต้ “โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ด้วยงบประมาณรวม 410,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อสร้างวินัยการออมให้แก่เด็กนักเรียน ขณะเดียวกันผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ยังได้รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและส่งมอบกำลังใจให้เยาวชนเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พร้อมทั้งยังร่วมกันแจกขนมให้แก่น้องๆนักเรียนตชด.หลังอาหารมื้อกลางวันอีกด้วย ทั้งนี้ การส่งมอบอาคารเรียนดังกล่าว นับเป็นโรงเรียน ตชด.แห่งที่ 2 ที่ได้ทำการส่งมอบตามโครงการดังกล่าว โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
Cr. ธนาคารอาคารสงเคราะห์