พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ เด็กหญิงอรัญญา ค้ำชู

พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ เด็กหญิงอรัญญา ค้ำชู

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้แทนธนาคาร พร้อมด้วยผู้จัดการเขตพิษณุโลก ผู้จัดการสาขาเพชรบูรณ์ และพนักงานสาขาในพื้นที่ ร่วมจัดพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ เด็กหญิงอรัญญา ค้ำชู อยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากที่เด็กหญิงอรัญญาได้เห็นข่าวจากโทรทัศน์ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้เขียนหนังสือถึงสาขาเพชรบูรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสภาพเก่าทรุมโทรม ไม่สามารถป้องกันลมฝนได้ ไม่มีห้องน้ำ อาศัยอยู่กับปู่และย่าที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากการรับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานธนาคารทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 148,210 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน 33,133 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้บ้านหลังดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ในการก่อสร้าง กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Cr.ธนาคารอาคารสงเคราะห์