ธอส.ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัล ITA Awards ปี 62 ที่ 99.06 คะแนน สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน

ธอส.ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัล ITA Awards ปี 62 ที่ 99.06 คะแนน สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
วันนี้ (9 ธ.ค.62) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน อยู่ในระดับ AA จากจำนวนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน และถือเป็นคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมกันนี้ ภายในงานผู้บริหารและพนักงานธนาคารยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ธนาคารได้คะแนนประเมิน ITA อันดับ 1 ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน เป็นผลมาจาก 6 Key Success Factors ประกอบด้วย 1.Leadership : ผู้บริหารกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล 2.Employee Awareness & Engagement : สร้างการรับรู้ให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงาน มีความรักความผูกพันต่อองค์กร 2.Digitized Communication : สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบด้วยรูปแบบดิจิทัล 4.Paticipation : พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 5.Technology : พนักงานปรับตัวนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และ 6.Learning : เรียนรู้จากผลประเมินปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี
Cr. ธนาคารอาคารสงเคราะห์