5 ตุลาคม วันครูโลก

5 ตุลาคม วันครูโลก

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

วันครูโลก (World Teacher s Day) ได้กำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือของ UNICEF, องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วโลก เพื่อยกระดับอาชีพครู สร้างมาตรฐานและสวัสดิการของครู รวมถึงการจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสม โดย วันครูโลก ถูดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 5 ตุลาคม มีการเฉลิมฉลองวันครูโลกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นวันครบรอบข้อเสนอของ ILO / UNESCO ในปี พ.ศ. 2509 เกี่ยวกับสิทธิของครู ในระบบสถาบันการศึกษา ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Cr.https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1944690

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย