Roberto Nevilis ผู้คิดค้นการบ้านคนแรกของโลก

Roberto Nevilis ผู้คิดค้นการบ้านคนแรกของโลก

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

ประวัติศาสตร์ของการบ้าน มีความเชื่อว่า เมื่อปี คศ. 1095 ณ เมือง Venice ประเทศฝรั่งเศสการบ้านครั้งแรกนั้น ถูกคิดค้นโดยนาย Roberto Nevilis ซึ่งในสมัยนั้น นักเรียนที่จะได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการจะต้องมีผลการเรียนที่ดี ฉะนั้นนาย Nevilis จึงมีความต้องการที่จะทำให้นักเรียนของเค้า เข้าใจถึงเนื้อหาที่สอนได้อย่างลึกซึ้ง และนำมาสู่การบ้านนั่นเอง ข้อมูลบางที่ก็ระบุว่า การที่เขาสั่งการบ้านนักเรียนนั้น เหตุเพราะเขาต้องการลงโทษนักเรียนแต่ไม่ว่าจะจุดประสงค์ใด การทำการบ้านก็ถือเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนทั้งหมดในวันนั้นๆ ว่าเราเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนได้มากน้อยแค่ไหน

ที่มา : https://mthai.com/backtotalk/55689.html

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย