เปิดจองแล้ว! สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดให้จองเข้าอุทยานทางทะเลฝั่งอันดามันผ่านแอพ QueQ

เปิดจองแล้ว! สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดให้จองเข้าอุทยานทางทะเลฝั่งอันดามันผ่านแอพ QueQ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลระบุว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน อันได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล จะต้องเข้าจองในระบบ QueQ ก่อนล่วงหน้า

เพื่อควบคุมการประกอบกิจกรรมไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว สำนักอุทยานแห่งชาติจึงได้จัดทำขั้นตอนวิธีการจองเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง

ทั้งนี้การจองเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลรูปแบบใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ส่วนรายละเอียดวิธีการจอง สามารถศึกษาได้จากลิงก์นี้ https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation/posts/4147093265390155

โดยอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 14 แห่งที่จะเปิดให้จองมีดังนี้

1. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (ภูเก็ต)
2. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ (พังงา)
3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (พังงา)
4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (พังงา)
5. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (พังงา)
6. อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ (อยู่ะหว่างเตรียมการ) (นครศรีธรรมราช)
7. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ตรัง)
8. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (พังงา)
9. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี (กระบี่)
10. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (สตูล)
11. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (สตูล)
12. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (กระบี่)
13. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (สตูล)
14. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (กระบี่)

ที่มา : https://thestandard.co/national-park-office-opens-20-december-through-queq/
ภาพจาก : https://th.worldorgs.com/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย #เที่ยวอุทยานแห่งชาติ #การท่องเที่ยว #สำนักงานอุทยานแห่งชาติ #QueQ