ครม.ไฟเขียว! ลดค่าจดทะเบียนโอน-จำนองบ้าน

ครม.ไฟเขียว! ลดค่าจดทะเบียนโอน-จำนองบ้าน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

🎉 คณะรัฐมนตรีมีมติ ลดค่าจดทะเบียนโอน จดจำนอง ✍️ เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อสนับสนุน บรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และส่งเสริมการซื้อขายอสังหาฯ
💰 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาฯ จากเดิม ร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
💰 ลดค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาฯ จากเดิม ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาฯ (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด)
📜 ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท
👩 ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
📆 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธค. 2565

🔶 ที่มา: www.matichon.co.th/politics/news_3097761

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย #ลดค่าธรรมเนียม #อสังหาฯ #บ้านเดี่ยว #อาคารพาณิชย์