อินโดนีเซียพร้อมย้ายเมืองหลวงเก่า และตั้งชื่อใหม่ว่า Nusantara (นูซันตารา)

อินโดนีเซียพร้อมย้ายเมืองหลวงเก่า และตั้งชื่อใหม่ว่า Nusantara (นูซันตารา)

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

🏙 หลังมีแผนย้ายเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียไปตั้งรกรากใหม่ยังเขตกาลิมันตัน บนเกาะบอร์เนียว รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ชื่อเมืองหลวงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติใช้ชื่อว่า Nusantara (นูซันตารา)

การย้ายเมืองหลวงนี้เกิดขึ้นจากความกังวลของรัฐบาล เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่าเมืองจาการ์ตากำลังกลายเป็นเมืองบาดาลในอนาคต

อินโดนีเซียประสบปัญญาดินทรุด เนื่องจากการขุดน้ำบาดาล การขยายตัวของประชากรหนาแน่นและเชิงโครงสร้างยากแก้ไข ประกอบกับปัญหาโลกร้อน น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้รัฐบาลตัดสินใจย้ายเมืองหลวงใหม่

ซูฮาร์โซ โมโนอาร์ฟา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนการพัฒนาแห่งชาติของอินโดนีเซีย แสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์รัฐสภาอินโดนีเซียว่า “การย้ายเมืองหลวงไปยังกาลิมันตันขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลายประการ ความได้เปรียบในภูมิภาค สวัสดิการ และด้วยวิสัยทัศน์ทั้งหมด เมืองนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่”

ปีนี้ถือเป็นก้าวแรกในการย้ายเมืองหลวงไปยังพื้นที่กาลิมันตัน ทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียว การย้ายถิ่นฐานไปยังนูซันตาราครั้งนี้คาดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียใช้เงินมากว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้เวลาถึงปี 2045 จึงจะแล้วเสร็จ

💬ที่มา:https://thestandard.co/indonesia-moves-capital-city-from-jakarta-to-new-nusantara-kalimantan/
🖼ภาพจาก: https://mgronline.com/around/detail/9650000007030

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย #Indonesia #Nusantara #อินโดนีเซีย #นูซันตารา #ย้ายเมืองหลวง