K-ETA ระบบลงทะเบียนก่อนไปเที่ยวเกาหลีใต้ แนวทางเตรียมตัว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

K-ETA ระบบลงทะเบียนก่อนไปเที่ยวเกาหลีใต้ แนวทางเตรียมตัว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีแพลนเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลี หลังจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้แจ้งว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป (อ้างอิงตามเวลาเกาหลี) บุคคลสัญชาติเกาหลีและไทยที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนครอบครัว ประชุมสัมมนา หรือธุรกิจ (ที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไร) สามารถเดินทางระหว่างสองประเทศได้ โดยจะสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

โดยคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องมีการขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนผู้เดินทางด้วยจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ทำงาน ศึกษาต่อ อพยพตามคู่สมรส ยังจำเป็นต้องมีวีซ่าตามปกติ

วิธีการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้
1. ตรวจวันหมดอายุของพาสปอร์ต หากหมดอายุให้ไปต่ออายุ
2. เตรียมรูปถ่ายตัวเอง พื้นหลังสีขาว แบบทางการ
3. ข้อมูลที่พักในประเทศเกาหลี เช่น รายละเอียดที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ
4. บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต เพื่อใช้ชำระเงินในการลงทะเบียน
5. ขอเอกสารการฉีดวัคซีน หรือ International covid-19 vaccination certificate สามารถขอได้ที่แอปฯ หมอพร้อม
6. ลงทะเบียนเข้าเกาหลีผ่านระบบ K-ETA (ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)
7. หลังจากผล K-ETA อนุมัติแล้ว ให้จองไฟลท์บิน, จองที่พัก, ทำประกันการเดินทาง, จองคิวตรวจ PCR ทั้งที่ไทยและเกาหลี โดยผลตรวจที่ไทยจะต้องออกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ส่วนการตรวจที่เกาหลีสามารถจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ safe2go
8. ลงทะเบียนรับ Q-CODE หรือกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพื่อไม่ต้องกักตัว แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
9. ปรินต์เอกสารทั้งหมดก่อนเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, Q-CODE, ผลอนุมัติ K-ETA, ผลตรวจยืนยัน PCR เพื่อความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนตรวจเอกสาร

สำหรับวิธีสมัคร K-ETA
เข้าเว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรือ สมัครผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA โดยจะต้องสมัครอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางไปเกาหลี
เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถเลือกภาษาได้ โดยจะมีภาษาเกาหลี กับ ภาษาอังกฤษ อยู่บริเวณมุมบนขวาของเว็บไซต์ จากนั้นเลือก Apply for K-ETA
ต่อมาในช่อง Select Continent ให้เลือก Asia Pacific ส่วนช่อง Select Your Nationality ให้เลือก Thailand
ขั้นตอนต่อมา ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขพาสปอร์ต อีเมล แนบรูปถ่าย ข้อมูลอาชีพ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ที่อยู่ที่จะเข้าพักในเกาหลี และอื่นๆ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาระบบจะให้ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอน หรือประมาณ 300 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้นๆ นอกจากสมัครให้ตัวเองแล้ว ยังสามารถสมัครให้คนอื่นๆ ในครอบครัว หรือคนรู้จักพร้อมกันในครั้งเดียว
หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้รอรับผลการอนุมัติทางอีเมล โดย K-ETA จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่ยื่นข้อมูลผ่าน K-ETA แล้วไม่ผ่าน จะต้องติดต่อไปที่สถานทูตเกาหลี (หรือสถานกงสุล) เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศตามปกติ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติ K-ETA ผ่านแล้ว แต่ก็ต้องเข้ากระบวนการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตามปกติ ซึ่งจะผ่านหรือไม่นั้น ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

วิธีลงทะเบียนรับ Q-CODE
หลังจากได้รับผลตรวจโควิด PCR ให้เข้าสู่เว็บไซต์ https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal
กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น สัญชาติ ข้อมูลพาสปอร์ต อีเมล ข้อมูลการอยู่ในประเทศเกาหลี เบอร์ที่ติดต่อได้ ข้อมูลการฉีดวัคซีน ข้อมูลผลตรวจ PCR (ผลจะต้องเป็นลบ) พร้อมกับแนบไฟล์ผลตรวจ หมายเลขเที่ยวบิน/ที่นั่ง รวมไปถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการโควิด-19
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้ Q-CODE แนะนำให้ปรินต์ออกมาเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงประเทศเกาหลี

เดินทางถึงประเทศเกาหลี
เมื่อถึงสนามบินแล้วจะมีการต่อคิวสแกน Q-CODE จากนั้นต่อแถว Immigration ตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ
จากนั้นไปตรวจ PCR ที่ได้จองไว้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท
เมื่อตรวจโควิด-19 เสร็จแล้ว ให้เดินทางเข้าที่พักเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR หากผลเป็นลบจึงจะออกไปข้างนอกได้ และในวันที่ 6-7 จะต้องตรวจ ATK อีกรอบ

อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางกลับประเทศไทย ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass http://tp.consular.go.th อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง (ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน)

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางอีเมล สำหรับใช้แสดงต่อสายการบิน และ ตม. ไทย หากไม่มี QR Code จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย

💬 ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2370570

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส