เตรียมเปิดให้นั่งฟรี ก.ย.-ธ.ค. 2565 รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู

เตรียมเปิดให้นั่งฟรี ก.ย.-ธ.ค. 2565 รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู

ข่าวดีสำหรับชาวกรุงที่อาศัยในละแวกเส้นทางรถไฟฟ้าสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) พาดผ่าน เพราะหลังจากที่พวกเราแหงนคอมองการก่อสร้างมานานนับปี ในที่สุดทั้งสองเส้นทางก็พร้อมใช้งานแล้ว โดยคาดว่าจะเปิดให้ทดลองใช้งานฟรีได้ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ก่อนเปิดให้ใช้จริงในช่วงปี 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) โดยภาพรวมการก่อสร้างของทั้งสองเส้นทางคืบหน้ามากแล้ว สายสีเหลือง 91.70% และสีชมพู 86.51% และกำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ ตอนนี้เริ่มทยอยคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนสายรอง ประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง โดยสายสีชมพูมีระยะทางทั้งสิ้น 34.5 กิโลเมตร มีสถานีรวม 30 สถานี และมีศูนย์ควบคุมการเดินรถและอาคารจอดแล้วอยู่ที่สถานีมีนบุรี ส่วนสายสีเหลืองมีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร มีสถานีรวม 23 สถานี และมีศูนย์ควบคุมการเดินรถและอาคารจอดแล้วอยู่ที่สถานีศรีเอี่ยม ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ส่งมอบรถแล้ว 21 ขบวน จากทั้งหมด 42 ขบวน และสายสีเหลืองได้ส่งมอบรถแล้ว 26 ขบวน จากทั้งหมด 30 ขบวน

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งได้ฟรีช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ส่วนกำหนดวันเปิดจริงยังไม่ได้ระบุวันชัดเจน แต่จะเปิดให้บริการในช่วงปี 2566 แน่นอน

💬 ที่มา: https://thestandard.co/yellow-and-pink-line-trains-open-for-free/
🖼 ภาพจาก: https://www.amarintv.com/news/detail/1302

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส