บริษัทแรก

บริษัทแรก
บริษัทแรกที่ ให้บริการ สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

หนึ่งเดียว

หนึ่งเดียว
บริษัทเดียวที่เป็นตัวแทนธนาคารรัฐ

One stop

One stop
หนึ่งเดียวที่บริการครอบคลุมความทุกต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

20 ปี ในความมุ่งมั่นเพื่อคนไทยในต่างประเทศ.

จุดเริ่มต้นนับตั้งแต่ที่ผู้บริหารของเรามีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์กรชั้นนำที่สามารถทำหน้าที่เป็นประตูธุรกิจสู่ประเทศไทยให้สำหรับคนที่อาศัยพำนักในต่างประเทศ และจากประสบการณ์จริงเราจึงเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่จะมีบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยทั้งเพื่อตนเองและครอบครัว และเรายังเล็งเห็นข้อเท็จจริงที่ว่า ยังมีช่องว่างอย่างมากในการที่จะทำให้การทำธุรกรรมซื้อ/ขายเกิดความครบวงจรและสามารถดำเนินการระหว่างประเทศข้ามพรมแดนได้อย่างสำเร็จจริงให้แก่ชาวไทยในต่างประเทศเราจึงได้ริเริ่มโครงการบ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศขึ้นตั้งแต่นั้นมา และเราเป็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ตอนนั้นเราได้เสนอโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้ร่วมจัดทำโครงการ สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

จากวันนั้น ถึงวันนี้ เราดำเนินธุรกิจโดยอยู่เคียงข้างคนไทยในต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น

ความอุตสาหะในการร่วมแก้ปัญหา และไม่หยุดพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยศักยภาพในทุกด้านของเรา เพื่อริเริ่มในสิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน ที่ทันสมัย ครบวงจร ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องต่อความต้องการที่ครอบคลุม เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

Statement of
SUN GATEWAY

Vision

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวไปให้ไกลกว่าที่เคย เพื่อความสำเร็จของลูกค้า คู่ค้าและทีมงานของเรา

Mission

มุ่งมั่นสู่แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุด เพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพที่เป็นเลิศ สานฝันให้แก่คนไทยในต่างประเทศ เพื่อการมีบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเป็นของตัวเอง

5 THINGS TO KNOW ABOUT US

1

มุ่งมั่นกับลูกค้าของเรา

เราทุ่มเทด้วยหัวใจ ที่มุ่งมั่นในการให้บริการสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเดินเรื่องจนสำเร็จ
2

โปร่งใส ซื่อสัตย์มีจุดยืนที่ถูกต้อง

เรายึดหลักจริยธรรมในการมอบบริการให้กับลูกค้าทุกราย เราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
3

สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เราต้องการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นทั้งสำหรับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรของเรา เราจึงมีคความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และค้นหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาของเราต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และเป็นการกำหนดแนวทางสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ
4

ยึดหลักที่เท่าเทียม ทุกคนสำคัญสำหรับเรา

เรายึดหลักความเท่าเทียมกันตามหลักสากล ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกราย
5

ทีมงานที่มุ่งเน้นความรวดเร็ว สนุกสนาน และสร้างความยอดเยี่ยม

นั่นทำให้เราไม่หยุด เพราะเราสนุกกับการบริการที่จริงใจ พัฒนาความรวดเร็ว มีหัวใจในการดำเนินงานเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่เราภูมิใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร และกำหนดความเป็นตัวตนของทีมงานเราทุกคน