ลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการที่ต่างกัน เราพร้อมบริการที่คัดสรร เพื่อทุกรายละเอียดของลูกค้า

เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดี “เป็นพิเศษ” ให้กับลูกค้า พร้อมบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า เราเข้าใจถึงความต้องการและข้อจำกัด เราจึงสามารถสร้างสรรค์แนวทางที่จะช่วยสานฝันของลูกค้าให้เป็นจริง

ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

98 คะแนน

ความเอาใจใส่ การติดตามและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

97 คะแนน

ความรวดเร็วในการให้บริการ

95 คะแนน

ความสุภาพ และความเป็นมิตรต่อการบริการ

96 คะแนน

“แบบสำรวจความพึงพอใจ จากผู้ใช้บริการจริง”

ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมผู้เชียวชาญ สำหรับการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย หรือลงทุน ให้ลูกค้าเข้าถึงการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งบริการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและครอบคลุมทุกจังหวัด

ให้คำปรึกษาและบริการด้านสินเชื่อ สำหรับลูกค้าคนไทย หรือลูกค้าต่างชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายประเภท (Source of Financing) รวมถึงผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด สินเชื่อสำหรับคู่สมรสต่างชาติ ฯลฯ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นขอสินเชื่อ

ให้คำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เอกสารแสดงสิทธิ์ การถือครองกรณีสมรสชาวต่างชาติ การลงนามรับรองเอกสาร การโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ

ให้คำปรึกษาและบริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุน สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าชาวต่างชาติ และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์

ทุกความต้องการเรามีคำตอบ

ครบวงจรสำหรับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ มั่นใจ ปลอดภัย
สินเชื่อจากธนาคารรัฐ (ธอส.) ทุกขั้นตอนไม่ต้องเดินทางกลับไทย

ทุกคำถาม เราพร้อมบริการด้วยคำตอบที่มากกว่า

  • มั่นใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพแต่ละด้าน
  • ครอบคลุมทุกบริการระหว่างประเทศ
  • ตอบโจทย์ทั้งคนไทยในต่างประเทศ และชาวต่างชาติ
  • ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และการลงทุน