คุณแดง นามวรรณ คนไทยในเกาหลี

คุณ แดง นามวรรณ ลูกค้าคนไทยในประเทศ เกาหลีใต้
คุณ แดง นามวรรณ ลูกค้าคนไทยในประเทศ เกาหลีใต้
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะได้ครับ แต่ว่าเจ้าหน้าทีติดต่อมาว่าอนุมัติแล้วผมก็ดีใจครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A: อยากมีบ้านเป็นของตัวเองในไทย

 

Q: ก่อนหน้านี้เคยดำเนินเรื่องสินเชื่อด้วยตัวเองมาก่อนหรือไม่
อย่างไร

A: ไม่เคยครับ

 

Q: มีความกังวลใจในการดำเนินเรื่องสินเชื่อในครั้งนี้หรือไม่

A: กังวลครับ
รู้สึกว่าถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก้ไม่เป็นไร

 

Q: ช่วยเล่าถึงความประทับใจ / ประสบการณ์ในการใช้บริการกับโครงการบ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศหน่อยค่ะ

A: ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะได้ครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าทีติดต่อมาว่าอนุมัติแล้วผมก็ดีใจครับ

 

Q: ช่วยเล่าถึงบริการการตรวจสอบวงเงินก่อนยื่นขอสินเชื่อจริง
ว่าบริการนี้มีข้อดีอย่างไรบ้าง

A: ก็ดีครับเพราะจะได้รู้ว่า
เรากู้ได้เท่าไหร่ เราจะได้วางแผนถูก

 

Q: ตอนนี้มีบ้านอย่างที่ฝันไว้แล้ว   รู้สึกอย่างไรบ้างคะ

A: ดีใจครับ