คุณเบญจมาภรณ์ สายันต์ คนไทยในนอร์เวย์

คุณ เบญจมาภรณ์ สายันต์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศ นอร์เวย์
คุณ เบญจมาภรณ์ สายันต์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศ นอร์เวย์
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ให้เชื่อมั่นว่าไม่ยากถ้าเราตั้งใจที่จะมีบ้านที่ไทยค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A: เพราะสะดวกเวลากลับเมืองไทยไม่ต้องไปอยู่โรงแรม

 

Q: มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A: รู้จักโครงการทาง facebook 

 

Q: ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่ คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ
เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A: ดูแลให้คำแนะนำดีค่ะทุกหน่วย

 

Q: ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A: ตอนแรกกังวลว่าจะกู้ไม่ได้แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ

 

Q: อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A: เพราะทางผลงานหน้าเพจ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 

Q: วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ
พึงพอใจไหมคะ

A: พอใจค่ะ

 

Q: อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ
เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A: ให้เชื่อมั่นว่าไม่ยากถ้าเราตั้งใจที่จะมีบ้านที่ไทยค่ะ