คุณวิสา น้อยใจ คนไทยในอังกฤษ

คุณ วิสา น้อยใจ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอังกฤษ
คุณ วิสา น้อยใจ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอังกฤษ
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะบางทีการกลับไปไทยเพื่อจะกู้บ้าน จะไม่ค่อยสะดวก , พนักงานช่วยเหลือเรื่องเอกสาร ใส่ใจ รายละเอียดทุกอย่าง

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A: ซื้อเกบไว้ เพื่อการลงทุนในอนาคต

 

Q: มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : เห็นในเฟสบุ้คค่ะ

 

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่ คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ
เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A: พนักงานช่วยในเรื่องเอกสารต่างๆ ดูแลดีค่ะ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A: ก็มีแอบกังวลเล็กน้อยค่ะ  แต่ก้อโอเครกับวงเงินที่ได้รับค่ะ

 

Q: อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : ก็ศึกษาข้อมูลต่างๆใน google  เพราะเป็นครั้งแรกในการกู้ บริษัทมีความน่าเชื่อถือดีค่ะ

 

Q: วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A:  พึงพอใจค่ะ

 

Q: อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ
เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะบางทีการกลับไปไทยเพื่อจะกู้บ้าน
จะไม่ค่อยสะดวก
, พนักงานช่วยเหลือเรื่องเอกสาร ใส่ใจ
รายละเอียดทุกอย่าง