คุณภูวดล มงกตศรีวรรณ

คุณ ภูวดล มงกตศรีวรรณลูกค้าจากประเทศ Japan
คุณ ภูวดล มงกตศรีวรรณลูกค้าจากประเทศ Japan
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยู่ทีนี่ มา 5 ปี แล้วครับ เป็นเชฟครับ สำหรับใครที่อยากมีบ้าน ถ้ายังมีกำลังพอขอแนะนำเลยครับ ที่นี่ให้บริการดี ทำให้เรามีบ้านได้สำเร็จ ถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่ต่างประเทศก็ใช้รายได้ในต่างประเทศได้ ไม่ต้องเดินทางกลับไทยเลยครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมคุณลูกค้าถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในไทยคะ
A : เพราะว่าดูแล้วก็เป็นลงทุนที่ดี
และเป็นที่อยู่อาศัยด้วยครับ

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไร

A:  เห็นจากทาง Facebook  ครับ

Q:  อยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหนแล้วคะ
ทำอาชีพใด เป็นอย่างไรบ้าง ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

A :  อยู่ทีนี่ มา 5 ปี แล้วครับ
เป็นเชฟครับ โดยรวมการทำงาน ที่ต่างประเทศก็โอเครครับ แต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็
มีผลกระทบบ้างเล็กน้อยครับ

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไร
ในโครงการของเราบ้างไหมคะ

A : เจ้าหน้าที่ตามงานดีมากครับ
ดูแลให้คำปรึกษาดีครับ
การติดต่อกลับของต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่เจ้าหน้าที่
ซับพอร์ทได้ดีมากครับ

Q:  วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ
พึงพอใจไหมคะ

A :  โดยรวมแล้วก็โอเครครับ
ได้วงเงินที่พึงพอใจในระดับหนึ่งครับ

Q: ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านเหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยได้ไหมคะ

A : ถ้ายังมีกำลังก็แนะนำเลยครับ บริการดี
ให้เรามีบ้านได้ ถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่ต่างประเทศก็ใช้รายได้ในต่างประเทศได้
ไม่ต้องเดินทางกลับไทยเลยครับ