คุณภาณุภัทท์ หอมนาน คนไทยในลาว

คุณ ภาณุภัทท์ หอมนาน  ลูกค้าคนไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คุณ ภาณุภัทท์ หอมนาน  ลูกค้าคนไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ในด้านเอกสารจะเยอะครับแต่ก็ได้เจ้าหน้าที่ชี้แนะได้ดีครับฝากขอบคุณทีมงานทุกคนทุกฝ่ายนะครับผมที่ไห้ผมผ่านไปได้สำเร็จนะครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ ?

เป็นบ้านเกิดครับจึงอยากมีบ้านที่บ้านเกิดตอนกลับเมืองไทยครับผม

 

มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ ?

ครับนี่เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ครับและเป็นความมั่นใจอีกระดับหนึ่งครับ

 

ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ
?

ระดับความพอใจก็90%นะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีสำหรับด้านบริการครับจะมีปัญหาในด้านการสื่อสารด้านเวลาครับ^_^แต่เจ้าหน้าที่ก็คอยใช้เวลาให้ตรงกับของผมนะครับ

 

ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ เช่นว่า
กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ
?

เรื่องผ่านหรือไม่ก็มีความกังวลอยู่บ้างเพราะในด้านเอกสารจะเยอะครับแต่ก็ได้เจ้าหน้าที่ชี้แนะได้ดีครับฝากขอบคุณทีมงานทุกคนทุกฝ่ายนะครับผมที่ไห้ผมผ่านไปได้สำเร็จนะครับ

 

อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ ?

ครับความมั่นใจก็คงจากที่ทุกภาคส่วนคอยอัปเดทและชี้แนะเรื่องเอกสารครับ

 

วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ ?

ส่วนวงเงินพอใจนะครับ

 

อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ
เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ
?

ครับถ้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการเหมือนเช่นผมขอไห้คุณมั่นใจตัวเองและทีมงานคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะครับขอไห้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับ