คุณปาริชาติ ทับธานี คนไทยในอังกฤษ

คุณ ปาริชาติ ทับธานี ลูกค้าคนไทยในประเทศอังกฤษ
คุณ ปาริชาติ ทับธานี ลูกค้าคนไทยในประเทศอังกฤษ
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ก็ถ้าใช้บริการตรงนี้ก็สะดวกสบายกับเราไป และประหยัดเวลาไปค่อนข้างเยอะเรื่องการเตรียมเอกสารก็ค่อนข้างแน่น คือความเป็นไปได้ที่จะได้กู้บ้านก็เป็นไปได้ 80 เปอร์เซ็นต์แล้วอะคะ ถ้าเกิดใช้บริการของทางโครงการ ก็ค่อนข้างโอเคเชื่อถือได้ด้วย บริการหลังการขายข้อมูลไรงี้คะ ถ้าเราจะขอข้อมูลย้อนหลัง ก็สามารถขอได้ มันค่อนข้างดีกับเราอะคะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A: เวลามาพักผ่อนก็สะดวกสบายมีบ้านในเมืองไทย

 

Q: ก่อนหน้านี้เคยดำเนินเรื่องสินเชื่อด้วยตัวเองมาก่อนหรือไม่
อย่างไร

A: ไม่เคยค่ะ

 

Q: มีความกังวลใจในการดำเนินเรื่องสินเชื่อในครั้งนี้หรือไม่

A: ไม่ค่ะ

 

Q: ช่วยเล่าถึงความประทับใจ / ประสบการณ์ในการใช้บริการกับโครงการบ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศหน่อยค่ะ

A: ค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีคะ และเวลาพาไปธนาคารก็ค่อนค่างสะดวกสบายบริการดีค่ะ

 

Q: ช่วยเล่าถึงบริการการตรวจสอบวงเงินก่อนยื่นขอสินเชื่อจริง
ว่าบริการนี้มีข้อดีอย่างไรบ้าง

A: ดีตรงที่ว่าเราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเราได้ยอดกู้เท่าไหร่
ทำให้เราวางแผนก่อนว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราต้องผ่อนเท่าไหร่ค่ะ

 

Q: ตอนนี้มีบ้านอย่างที่ฝันไว้แล้ว
รู้สึกอย่างไรบ้างคะ

A: ดีค่ะมีความสุขดีคะเวลามาไทยก็ดีค่ะ

 

Q: ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากมีบ้านในไทยหน่อยค่ะ

A: ก็ถ้าใช้บริการตรงนี้ก็สะดวกสบายกับเราไป
และประหยัดเวลาไปค่อนข้างเยอะเรื่องการเตรียมเอกสารก็ค่อนข้างแน่น
คือความเป็นไปได้ที่จะได้กู้บ้านก็เป็นไปได้
 80 เปอร์เซ็นต์
ถ้าเกิดใช้บริการของทางโครงการ ก็ค่อนข้างโอเคเชื่อถือได้ด้วย
บริการหลังการขายข้อมูลไรงี้ค่ะ ถ้าเราจะขอข้อมูลย้อนหลัง ก็สามารถขอได้ มันค่อนข้างดีกับเราอ่ะค่ะ