คุณนิศารัตน์ อ่อนละม้าย คนไทยในออสเตรเลีย

คุณ นิศารัตน์ อ่อนละม้าย ลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย
คุณ นิศารัตน์ อ่อนละม้าย ลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่ดูแลติดตามเอกสารดีค่ะ ตั้งแต่รวบรวมเอกสารจนกระทั่งเรื่องเข้าธนาคาร

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A : อยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง
และที่สำคัญคือสามารถเป็นที่พักอาศัยสำหรับญาติ พี่น้องได้ค่ะ

 

Q: มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : Search
จาก google

 

Q: ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลติดตามเอกสารดีค่ะ
ตั้งแต่รวบรวมเอกสารจนกระทั่งเรื่องเข้าธนาคาร

 

Q: ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน
/ ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A : กังวลในหลายๆเรื่องในตอนแรก แต่คิดว่าจะผ่านจากการอนุมัติจากซันแล้ว
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับทางธนาคาร

 

Q : อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : เพราะเนื่องจากซันเป็นบริษัทที่ติดต่อกับธนาคารโดยตรง
และจากรีวิวของลูกค้าที่ใช้บริการท่านอื่นๆ

 

Q: วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : พอใจค่ะ

 

Q: อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ
เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : บริษัทซันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนที่อาศัยในต่างประเทศ
ไม่มีเวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารด้วยตนเองคะ