คุณนภาพร วุล์เยอมิเอร์ คนไทยใน Switzerland

คุณ นภาพร วุล์เยอมิเอร์  ลูกค้าคนไทยจาก Switzerland
คุณ นภาพร วุล์เยอมิเอร์  ลูกค้าคนไทยจาก Switzerland
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่ SUN แนะนำช่วยเหลือดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งและช่วยเหลือลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ แจ้งรายละเอียดทุกขั้นตอนและดำเนินการให้จนแล้วเสร็จค่ะ รู้สึกดีค่ะ ทำให้ชะลอและลดการจ่ายค่างวดลงไป

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : คุณลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างที่ธอส.มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 บ้างคะ

A: รู้สึกดีค่ะ
เพราะลูกค้ารายได้ลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
ทำให้ชะลอและลดการจ่ายค่างวดลงไปค่ะ

 

Q :  ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำคุณลูกค้าสำหรับมาตรการนี้อย่างไรบ้างคะ

A: เจ้าหน้าที่ SUN แนะนำช่วยเหลือดีมากค่ะ
เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งและช่วยเหลือลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์

แจ้งรายละเอียดทุกขั้นตอนและดำเนินการให้จนแล้วเสร็จค่ะ

 

Q :  ช่วยฝากกำลังใจถึงคนไทยในต่างประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบกับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19หน่อยได้ไหมคะ

A: ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนไทยในต่างแดน
สู้ๆ ค่ะ เดียวก็ผ่านไปได้ รักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองนะคะ เป็นกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนทุกๆท่านค่ะ