คุณธิดานันท์ ผลศิริ คนไทยในสิงคโปร์

คุณ ธิดานันท์ ผลศิริ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร
คุณ ธิดานันท์ ผลศิริ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ค่อนข้างประสานงานดี เรื่องเอกสารทุกอย่างรวดเร็วมากค่ะ ก็ถือว่าประทับใจ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A: ซื้อให้คุณพ่อ คุณแม่ ค่ะ

 

Q: มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : มีเพื่อนคนไทยแนะนำมาค่ะ

 

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่ คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ
เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : มีเจ้าหน้าทีมาดูแลต่อ
ค่อนข้างประสานงานดี เรื่องเอกสารทุกอย่างรวดเร็วมากค่ะ ก็ถือว่าประทับใจ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A: กังวลทุกอย่างค่ะ

 

Q : อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : ได้คุยกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น
แนะนำ ช่วยเหลือทุกอย่างดีมากค่ะ

 

Q: วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A:  ได้วงเงินตามที่ต้องการ พอใจค่ะ

 

Q : รู้สึกอย่างไรบ้างค่ะที่มีบ้านในไทยแล้ว

A: รู้สึกว่าอนาคตกลับมาอยู่เมืองไทยก็จะมีบ้านอยู่แน่นอน

 

Q: อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ

A : การมีบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน
ไม่ใช่เรื่องยากคะ แค่คุณมีหน้าทีการงานชัดเจน เตรียมเอกสารให้พร้อม
เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาคุณเองค่ะ