คุณกิตติคุณ อุดมกุศลศรี คนไทยในบรูไน

คุณ กิตติคุณ อุดมกุศลศรี ลูกค้าคนไทยจากประเทศบรูไน
คุณ กิตติคุณ อุดมกุศลศรี ลูกค้าคนไทยจากประเทศบรูไน
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ให้ข้อมูล แล้วประสานงานเป็นอย่างดีครับ เรื่องเอกสารที่ชัดเจนครับแล้วก็สามารถตรวจสอบกับทางธนาคารได้

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A : ต้องการกลับไปทำงานที่ไทยครับหลังจากทำงานต่างประเทศซักพักอ่ะครับ

 

Q : มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : ธนาคาร ธอส ครับ

 

Q : ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : ให้ข้อมูล
แล้วประสานงานเป็นอย่างดีครับ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน /
ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A : กังวลเรื่องระยะเวลาในการดำเนินเรื่องครับกลัวว่าจะนานครับ

 

Q : อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : น่าจะเป็นเรื่องเอกสารที่ชัดเจนครับแล้วก็สามารถตรวจสอบกับทางธนาคารได้

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยไหมคะ
เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ทำงานต่างประเทศครับ