คุณกันยา โบน คนไทยในอังกฤษ

คุณ กันยา โบน ลูกค้าคนไทยในประเทศอังกฤษ
คุณ กันยา โบน ลูกค้าคนไทยในประเทศอังกฤษ
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ฝากถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านนะคะ ถ้าเราคิดจะมีบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทั้งเรื่องเอกสารขั้นตอนค่อนข้างจะมากมายไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหน โครงการช่วยคุณได้จริงๆค่ะทั้งแนะนำและจัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนต่างๆ ไว้วางใจโครงการช่วยคุณนะคะและคุณจะมีบ้านไม่ไช่แค่ฝัน ขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ทุกคนนะคะที่ทำหน้าและประสานงานกันอย่างดี..ขอบคุณจากใจค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q: ทำไมถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

A : ที่เลือกซื้อบ้านที่เมืองไทยเพราะจะกลับไปใช้ชีวิตอยุ่ที่เมืองไทยในอนาคตค่ะ

 

Q: .มารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : รู้จักกับโครงการทางเฟสบุ้คค่ะ

 

Q:  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : ตอนดำเนินเรื่องจัดเตรียมเอกสาร มีความประทับใจกับฝ่ายประสานงานทุกๆฝ่ายทั้งให้คำแนะนำและเรื่องจัดเตรียมเอกสาร
ทุกฝ่ายดำเนินงานได้สอดคล้องและต่อเนื่องและให้คำแนะนำปรึกษามาและช่วยเหลือจนวันสุดท้ายถึงวันเซ็นสัญญา
ประทับใจมากคือให้คำปรึกษาหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยยังคอยดูแลเสมอค่ะขอบคุณทุกฝ่ายนะคะ

 

Q:  ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
เช่นว่า กลัวจะไม่ผ่าน / ไม่มีเวลาเดินเรื่อง หรือกลัวว่าจะได้วงเงินน้อยไหมคะ

A : ตอนดำเนินเรื่องมีความกังวลมากค่ะ กลัวไม่ผ่านด้วย
กลัวจะได้ยอดเงินตามที่เราระบุมั้ย เวลาทำงานไม่ตรงกัน
และกลัวเราจะโดนหลอกมั้ยคือคิดมากและกังวลเป็นที่สุด

 

Q: อะไรทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : ความเชื่อมั่นจากโครงการ คือโครงการได้ร่วมมือกับทาง ธนาคารสงเคราะห์
เพื่อสินเชื่อคนไทยในต่างแดนที่ต้องการมีบ้าน
สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งโครงการ ระบุชัดเจน และติดตามจาก
เว็บไซต์ที่มาที่ไปของโครงการค่ะ

 

Q: วงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : วงเงินที่ได้พอใจมาก ไม่มากไม่น้อยไม่เกินกำลังที่จะผ่อนชำระค่ะ

 

Q: .อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทย เหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : ฝากถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านนะคะถ้าเราคิดจะมีบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทั้งเรื่องเอกสารขั้นตอนค่อนข้างจะมากมายไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหน
โครงการช่วยคุณได้จริงๆคะทั้งแนะนำและจัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนต่างๆ ไว้วางใจโครงการช่วยคุณนะคะและคุณจะมีบ้านไม่ไช่แค่ฝัน
ขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ทุกคนคนนะคะที่ทำหน้าและประสานงานกันอย่างดี..ขอบคุณจากใจค่ะ  กันยา โบน