คุณโสภิดา นิยมญาติ คนไทยใน Sweden

คุณโสภิดา นิยมญาติ ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Sweden
คุณโสภิดา นิยมญาติ ลูกค้าคนไทยจากประเทศ Sweden
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เจ้าหน้าที่ดูแลดีทุกอย่างค่ะ ช่วยเหลือดีมากค่ะ ถ้าใครสนใจ ขอคําแนะนำ และสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ สะดวก เป็นกันเองมากค่ะ ใส่ใจทุกรายละเอียด

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A :  ยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ บ้านหลังแรก

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : สื่อออนไลน์ค่ะ บังเอิญเจอใน Google

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลดีทุกอย่างค่ะ
ช่วยเหลือดีมากค่ะ

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A :  กังวลค่ะ
แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A : โดยรวม เอกสาร
และคุณสมบัติของเราค่อนข้างจะตรงตามระเบียบค่ะ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : ถ้าใครสนใจ ขอคําแนะนำ
และสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ สะดวก เป็นกันเองมากค่ะ
ใส่ใจทุกรายละเอียด