คุณเกียรติรัตน์ สุนทรวิเนตร์ ลูกค้าคนไทยจาก USA

คุณเกียรติรัตน์ สุนทรวิเนตร์  ลูกค้าคนไทยจาก USA
คุณเกียรติรัตน์ สุนทรวิเนตร์  ลูกค้าคนไทยจาก USA
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

วงเงินพอใจครับ ได้ตามที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ ตามเรื่องให้ตลอด อยากบอกคนที่กำลังคิดจะให้บริการของทางโครงการว่า กู้ได้จริงๆครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ (ชื่อ นามสกุล /ประเทศ)

A : เกียรติรัตน์ สุนทรวิเนตร์  ลูกค้าคนไทยจาก USA

 

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : ซื้อเพื่ออยู่อาศัยหลังเกษียณครับ

 

Q : คุณลูกค้ามารู้จักกับโครงการของเราได้อย่างไรคะ

A : Search หาทาง internet ครับ

 

Q :  ในตอนที่ดำเนินเรื่องอยู่
คุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างไหมคะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีไหมคะ
ทั้งในเรื่องของเอกสารและการประสานงานต่างๆ

A : เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ
ตามเรื่องให้ตลอด

 

Q : ตอนที่ดำเนินเรื่องมีความกังวลใจอะไรไหมคะ

A : กลัวว่าจะไม่ผ่านครับ

 

Q : มีอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นในโครงการของเรามากขึ้นคะ

A :เพราะเจ้าหน้าที่คอยบอกตลอดว่ากำลังดำเนินการขั้นตอนใดอยู่

 

Q : เเล้ววงเงินที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ พึงพอใจไหมคะ

A : วงเงินพอใจครับ ได้ตามที่ต้องการ

 

Q : อยากฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเหมือนกับคุณลูกค้าไหมคะ

A : อยากบอกคนที่กำลังคิดจะให้บริการของทางโครงการว่า
กู้ได้จริงๆครับ