คุณอุษา เทอแนงก์

Ms. Usa Turnang, customer from France
Ms. Usa Turnang, customer from France
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เราอยากมีบ้านไว้ตอนเกษียณค่ะ หลายๆที่ปฏิเสธ เพราะไม่ได้อยู่ไทยไม่มีหลักฐานรายได้ที่ไทย แต่ที่นี่เขาเปิดโอกาสให้เราค่ะ สานฝันให้คนหลายๆคนที่ทำงานต่างประเทศ ได้มีโอกาสมีบ้านในไทย รู้สีกดีใจมากค่ะ สิ่งที่เราคิดหรือตั้งใจเป็นจริงค่ะ ถ้าใครสนใจที่จะมีบ้าน แนะนำ ซัน เกทเวย์ นะคะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้าอยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหนแล้วคะ

อยู่มา 10 ปีแล้วค่ะ ทุกอย่างที่นี่ก็ดีค่ะ

 

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

รู้จักจากเพื่อนค่ะ

 

ทำไมลูกค้าถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

ตั้งใจซื้อไว้ตอนเกษียณค่ะ เพราะอยากกลับอยู่ไทย

 

ลูกค้าเคยขอสินเชื่อที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ

เคยแต่สอบถามค่ะ

 

อะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจทำเรื่องกับทางเราคะ

เพราะหลายๆที่ปฏิเสธ เพราะไม่ได้อยู่ไทย ไม่ได้มีหลักฐานรายได้ที่ไทย แต่ที่ ซัน เกทเวย์ เขาเปิดโอกาสให้เราค่ะ

 

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรบ้างคะ

ดีค่ะ เป็นไปตามระบบดีค่ะ ในอนาคตก็อยากขอสินเชื่อเพิ่มอีกรอบค่ะ

 

ลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างคะ

ดีค่ะ สานฝันให้คนหลายๆคนที่ทำงานต่างประเทศ ได้มีโอกาสมีบ้านค่ะ

 

ความรู้สึกในการมีบ้านในไทยเป็นของตัวเอง ลูกค้ารู้สึกอย่างไรบ้างคะ

รู้สีกดีใจค่ะ สิ่งที่เราคิดหรือตั้งใจเป็นจริงได้ค่ะ

 

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากสร้างบ้านหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยนะคะ

ก็ถ้าใครสนใจที่จะอยากมีบ้านในไทย อยากแนะนำ ซัน เกทเวย์ นะคะ