คุณอิทธิวัฒน์ แพงสี คนไทยในลาว

คุณอิทธิวัฒน์ แพงสี ลูกค้าคนไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาประชาธิปไตยประชาชนลาว
คุณอิทธิวัฒน์ แพงสี ลูกค้าคนไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาประชาธิปไตยประชาชนลาว
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ก็อยากจะให้ลองดำเนินเรื่อง ดูครับสำหรับคนที่อยากมีบ้านแล้วยังกังวลว่าจะกู้ได้หรือไม่ได้ยังมีบริษัทซันเกทเวย์ ที่จะคอยให้คำแนะนำและก็เป็นตัวแทนในดำเนินเรื่องโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเอกสารเราก็จะได้มีเวลาทำงานมากขึ้นไปต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

Q : ทำไมถึงต้องการมีบ้านในไทย

A : เพราะผมอยู่ทั้งสองที่ทั้งไทยและลาวไปๆมาๆเลยอยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับ
ก็เลยทำเรื่องขอสินเชื่อครับ

 

Q : ก่อนหน้านี้เคยดำเนินเรื่องสินเชื่อด้วยตัวเองมาก่อนหรือไม่  อย่างไรคะ

A : ไม่เคยครับ

 

Q : มีความกังวลใจในการดำเนินเรื่องสินเชื่อในครั้งนี้หรือไม่คะ

A : ก็มีบ้างครับเกรงว่าจะขอสินเชื่อไม่ได้

 

Q : ช่วยเล่าถึงความประทับใจ / ประสบการณ์ในการใช้บริการกับโครงการบ้านและสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศหน่อยค่ะ

A : สิ่งที่ประทับใจกับทางบริษัท
คือทางบริษัทมีการแนะนำมีขั้นตอนที่จัดการเป็นขั้นเป็นตอนดีให้คำแนะนำดี

 

Q : ช่วยเล่าถึงบริการการตรวจสอบวงเงินก่อนยื่นขอสินเชื่อจริง  ว่าบริการนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างคะ

A : ข้อดีก็คือ
เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าวงเงินที่เราต้องการเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับ

 

Q : ตอนนี้มีบ้านอย่างที่ฝันไว้แล้ว   รู้สึกอย่างไรบ้างคะ

A : ก็รู้สึกดีครับ
รู้สึกว่าเรามีอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าเราทำงานมาครึ่งชีวิตแล้วได้มีบ้านเป็นของตัวเองก็รู้สึกดีครับ

 

Q : ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากมีบ้านในไทยหน่อยค่ะ

A : ก็อยากจะให้ลองดำเนินเรื่อง  ดูครับสำหรับคนที่อยากมีบ้านแล้วยังกังวลว่าจะกู้ได้หรือไม่ได้ยังมีบริษัทซันเกทเวย์
ที่จะคอยให้คำแนะนำและก็เป็นตัวแทนในดำเนินเรื่องโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเอกสารเราก็จะได้มีเวลาทำงานมากขึ้นไปต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นครับ