คุณสุวพันธุ์ สมาแอ

คุณสุวพันธุ์ สมาแอ ลูกค้าคนไทยใน Malaysia
คุณสุวพันธุ์ สมาแอ ลูกค้าคนไทยใน Malaysia
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

ผมทำงานต่างประเทศ ผมเองก็ไม่มีหลักฐานรายได้ในไทย จนผมได้เจอโครงการนี่ครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ก็อยากให้คนที่สนใจ ติดต่อทาง ซัน เกทเวย์ นะครับ เป็นโครงการที่ให้โอกาสคนไทยในต่างประเทศครับ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้าอยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหนแล้วคะ

อยู่มาประมาณ 20 ปีครับ

 

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

รู้จักทาง Facebook ครับ

 

ทำไมลูกค้าถึงต้องการที่จะซื้อบ้านในเมืองไทยคะ

ต้องการมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองครับ

 

อะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจทำเรื่องกับทางเราคะ

เพราะว่าผมทำงานต่างประเทศ ผมเองก็ไม่มีหลักฐานรายได้ในไทย จนผมได้เจอโครงการนี่ครับ

 

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรบ้างคะ

ดีครับ เจ้าหน้าที่ดูแลดีครับ ง่ายเพราะผมไม่ต้องกลับไทย

 

ความรู้สึกของการได้มีบ้าน ลูกค้ารู้สึกอย่างไรบ้างคะ

ดีใจครับ ที่เราทำตามเป้าหมายด้สำเร็จ

 

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากซื้อบ้านหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยนะคะ

ก็ถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ก็อยากให้คนที่สนใจ ติดต่อทาง ซัน เกทเวย์ นะครับ เป็นโครงการที่ให้โอกาสคนไทยในต่างประเทศครับ